Dual Stream در دوربین مداربسته

Dual Stream در دوربین مداربسته چیست؟ به طور کلی از اصطلاح stream برای بیان جریان آب استفاده می شود. اما این اصطلاح در سیستم مداربسته به […]