Dual Stream در دوربین مداربسته

2023-06-19T15:56:35+04:30By |

Dual Stream در دوربین مداربسته چیست؟ به طور کلی از اصطلاح stream برای بیان جریان آب استفاده می شود. اما این اصطلاح در سیستم مداربسته به …