راههای خوانده نشدن پلاک خودرو توسط دوربین

دوربین های پلاک خوان و کنترل سرعت به منظور جلوگیری از تخلفات و جرائم استفاده می شوند. با وجود این دوربین ها برخی از افراد به دنبال پاسخ […]