دوربین مداربسته بدون دستگاه ضبط DVR و NVR

2024-02-13T11:57:23+03:30By |

برای ضبط تصاویر دوربین مداربسته به دستگاه ضبط نیاز داریم. آیا دوربین مداربسته بدون دستگاه ضبط NVR و DVR کار می‌کند؟ با استفاده از برخی روش‌ها می‌توانید دوربین …