دوربین مداربسته بدون DVR و NVR

یکی از تجهیزات دوربین مداربسته، دستگاه ضبط است. به طور کلی دو نوع تکنولوژی در سیستم های مداربسته وجود دارد. در سیستم های آنالوگ از دستگاه DVR و […]