خطاهای سنسور تشخیص حرکت دوربین مداربسته

2023-11-15T16:57:14+03:30By |

مهم ترین عامل بازدارنده در جرم و برقراری نظم و امنیت دوربین های مداربسته هستند. با پیشرفت تکنولوژی دوربین های مداربسته نیز به قابلیت های متفاوتی مجهز شدند. …