اتاق مانیتورینگ دوربین مداربسته

2023-11-21T16:15:49+03:30By |

پروژه‌های بزرگ از تعداد زیادی دوربین مداربسته استفاده می‌کنند. تصاویر این دوربین‌ها به کنترل و نظارت دقیق‌تری نیاز دارد. نظارت بر تصاویر دوربین مداربسته در پروژه‌های بزرگ توسط …