راه اندازی اولیه دوربین داهوا از طریق Config tool

2023-08-29T14:27:43+04:30By |

برخی از دوربین های مداربسته داهوا نیاز به راه اندازی اولیه دارند. برای راه اندازی اولیه دوربین های داهوا می توانید از نرم افزار config tool استفاده …