کاربرد دوربین مداربسته حرارتی در کنترل تردد

یکی از انواع دوربین های مداربسته، دوربین مدار بسته حرارتی است. دوربین های حرارتی انسان و اجسام را بر اساس گرما تشخیص می دهند. در نتیجه دوربین مدار […]