قابلیت تعقیب هوشمند سوژه دوربین مداربسته (Smart Tracking)

2024-05-20T14:33:50+04:30By |

دوربین‌های مداربسته دارای تکنولوژی‌های مختلفی هستند. قابلیت تعقیب هوشمند سوژه یا Smart Tracking یکی از قابلیت‌های هوشمند در دوربین مداربسته است. این تکنولوژی امکان دنبال کردن سوژه مورد …