دفترچه فارسی DVR داهوا+دانلود PDF دفترچه راهنمای فارسی

2023-08-01T18:09:24+04:30By |

در سیستم های نظارتی و امنیتی بعد از نصب فیزیکی تجهیزات، لازم است یکسری تنظیمات دیگر صورت گیرد. در سیستم های مداربسته آنالوگ این تنظیمات از طریق دی …