دفترچه فارسی DVR داهوا+دانلود PDF دفترچه راهنمای فارسی

2024-01-02T15:16:03+03:30By |

در سیستم های نظارتی و امنیتی بعد از نصب فیزیکی تجهیزات، لازم است یکسری تنظیمات دیگر صورت گیرد. دوربین داهوا با دو تکنولوژی آنالوگ و تحت شبکه …