تبدیل دی وی آر آنالوگ به دیجیتال

2024-07-01T15:34:33+04:30By |

سیستم‎‌های مداربسته اولیه با تکنولوژی آنالوگ تولید می‌شدند. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این سیستم‌ها دیگر کارایی ندارند. برخی از کاربران قصد تبدیل دی وی آر آنالوگ به …