تبدیل دی وی آر آنالوگ به دیجیتال

2024-03-09T17:29:16+03:30By |

سیستم‎‌های مداربسته اولیه با تکنولوژی آنالوگ تولید می‌شدند. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این سیستم‌ها دیگر کارایی ندارند. برخی از کاربران قصد تبدیل دی وی آر آنالوگ به …