تاثیر دما در دوربین مداربسته

دما می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و عمر دوربین مداربسته داشته باشد. دمای بالا و یا دمای پایین بر روی کیفیت تصاویر، قطعات دوربین، […]