حداقل نور مورد نیاز Min. Illumination

2023-09-18T17:15:16+04:30By |

کیفیت تصویر در دوربین های مداربسته از اهمیت بالایی برخوردار است. عوامل مختلفی مانند نور، تنظیمات، کیفیت دوربین، کیفیت تجهیزات و… بر روی کیفیت تصویر تاثیرگذار هستند. Min. …