منوی دستگاه داهوا

2024-06-19T15:29:20+04:30By |

یکی از تجهیزات مهم در سیستم مداربسته، دستگاه ضبط است. ضبط تصاویر، ذخیره تصاویر و بسیاری از تنظیمات سیستم مداربسته، توسط دستگاه ضبط دوربین مداربسته انجام می‌شود. دستگاه‌های …