حافظه دوربین مداربسته کجاست؟

2024-05-14T11:17:33+04:30By |

تصاویر توسط دوربین مداربسته ثبت می شوند و سپس به دستگاه ضبط ارسال می شوند. به عبارت دیگر وظیفه دوربین های مداربسته ثبت تصاویر و دستگاه های DVR …