حافظه دوربین مداربسته کجاست؟

تصاویر توسط دوربین مداربسته ثبت می شوند و سپس به دستگاه ضبط ارسال می شوند. به عبارت دیگر وظیفه دوربین های مداربسته ثبت تصاویر و دستگاه های DVR […]