حافظه دوربین مداربسته کجاست؟

2023-06-12T16:58:17+04:30By |

تصاویر توسط دوربین مداربسته ثبت می شوند و سپس به دستگاه ضبط ارسال می شوند. به عبارت دیگر وظیفه دوربین های مداربسته ثبت تصاویر و دستگاه های DVR …