قابلیت AGC در دوربین مداربسته

2023-12-02T17:10:39+03:30By |

AGC در دوربین مداربسته برگرفته از عبارت Automatic Gain Control به معنای تنظیم خودکار نور است. نور و رنگ‌ها نقش مهمی در تعیین کیفیت تصویر دوربین …