رفع فلیکر در دوربین مداربسته

2023-06-25T13:59:26+04:30By |

فلیکر یکی از مشکلات مربوط به تصویر دوربین مداربسته است. فلیکر باعث لرزش و سوسو زدن تصویر در سیستم مدار بسته می شود. مشکلات در تصویر دوربین، افت …