آموزش تنظیمات دوربین پلاک خوان داهوا

2023-11-14T11:47:27+03:30By |

در مقاله‌ای جداگانه نحوه نصب دوربین پلاک خوان داهوا را آموزش دادیم. پس از نصب دوربین پلاک خوان داهوا باید تنظیمات مختلف در این دوربین‌ها انجام شود. …