دوربین مداربسته بدون DVR و NVR

2023-01-22T09:23:22+03:30By |

یکی از تجهیزات دوربین مداربسته، دستگاه ضبط است. به طور کلی دو نوع تکنولوژی در سیستم های مداربسته وجود دارد. در سیستم های آنالوگ از دستگاه DVR و …