راههای فرار از دوربین پلاک خوان

2024-02-06T12:16:12+03:30By |

چکار کنیم دوربین پلاک نگیره؟ فرار از دوربین پلاک خوان و دستکاری پلاک خودرو در هر شرایطی جرم است. با این حال برخی از رانندگان از روش‌های مختلفی …