فرمت های فشرده سازی در دوربین مداربسته

2023-06-19T15:44:41+04:30By |

کیفیت تصاویر دوربین مداربسته برای تمام کاربران سیستم مداربسته دارای اهمیت است. هر چه کیفیت تصاویر بیشتر باشد، حجم آن ها نیز بیشتر می شود. همچنین …