فرمت های فشرده سازی در دوربین مداربسته

کیفیت تصاویر دوربین مداربسته برای تمام کاربران سیستم مداربسته دارای اهمیت است. هر چه کیفیت تصاویر بیشتر باشد، حجم آن ها نیز بیشتر می شود. همچنین […]