فرمت های فشرده سازی در دوربین مداربسته

2024-02-04T17:03:16+03:30By |

کیفیت تصاویر دوربین مداربسته برای تمام کاربران سیستم مداربسته دارای اهمیت است. هر چه کیفیت تصاویر بیشتر باشد، حجم آن ها نیز بیشتر می شود. همچنین …