پورت ESATA چیست و تفاوت آن با پورت SATA

2024-07-06T13:57:46+04:30By |

یکی از اجزای دستگاه ضبط، پورت sata و esata است. اطلاعات دستگاه، توسط رابط ساتا و ESATA بین دستگاه ضبط و هارد دیسک منتقل می‌شود. اطلاعات در این …