غیرفعال سازی دوربین مداربسته

2023-10-30T12:11:36+03:30By |

سارقین و یا خرابکاران با استفاده از راههای از کار انداختن دوربین مداربسته باعث ایجاد اختلال در دوربین می‌شوند. برای جلوگیری از اینکار باید بدانید چگونه ضبط دوربین …