استاندارد IP و IK در دوربین مداربسته چیست؟

2023-03-11T16:57:56+03:30By |

هنگام وقوع جرم و یا سرقت ممکن است سارقین و مجرمین متوجه وجود دوربین مداربسته در محیط شوند. در این صورت با آسیب رساندن به دوربین مداربسته سعی …